سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
هرگاه کسی را دیدید که به وی زهد دردنیا و کم گویی عطا شده، بدو نزدیک شوید که حکمت القامی کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
نقد و بررسی تصوف و صوفیگری
پیوندها
آرشیو یادداشت‌ها

فرقه گنابادیه ... ! شیعه یا سنی؟ (قسمت اول)


آیا فرقه صوفیه گنابادیه شیعه است یا از نام شیعه برای بدعت های خود استفاده می نماید؟


پاسخ : فرقه گنابادیه شیعه نیست، به دو دلیل :


اول :


قطب اصلی آنان « شاه نعمت الله ولی » می باشد که ایشان مروّج مرام سنی گری است و با کمال صراحت در دیوان خود چنین سروده است :


ای که هستی محب آل علی                      مومن کاملی و ببی بدلی


ره سنی گزین که مذهب ماست                 ورنه گمگشته ای و در خللی


رافضی کیست؟ دشمن بوبکر                      خارجی کیست دشمنان علی


هر که او هر چهار یار دارد دوست                 امت پاک مذهب است و ولیّ


دوستدار صحابه ام به تمام                         یار سنی و خصم معتزلی


مذهب جامع از خدا دارم                            این هدایت بود مرا ازلی


نعمت اللهیم و ز آل رسول                          چاکر خواجه ام، خفیّ و جلیّ


نعمت الله را مشو منکر                              ور شوی، کافری و در خللی


(دیوان شاه نعمت الله ولی ص88 چاپ انشارات نعمت اللهیه تهران)


بنابراین با توجه به اشعار « شاه نعمت الله ولی » جایی برای شیعه بودن وی و مریدانش باقی نمی ماند.


دوم :


شیعه، به تبع فرموده ذوات مقدس معصومین (علیهم السلام)، هرگز نمی تواند صوفی باشد زیرا روایات زیادی در مذمت صوفیه از لسان پیغمبر گرامی اسلام و ائمه هدی (علیهم السلام) در کتابهای مختلف حدیث وارد شده است تا جائی که سلطان حسین تابنده معروف به « رضا علیشاه » هم که مورد احترام شدید فرقه گنابادیه بوده است، نتوانسته منکر این روایات گردد و لذا در کتاب « رفع شبهات » خود، چند روایت را در مذمت تصوف ذکر نموده است و با صراحت در ص54 « رفع شبهات » اعتراف می کند که : اخبار در ذمّ تصوف زیاد ذکر شده است.


منبع : مصاحبه حجة الاسلام مردانی درباره فرقه های صوفیه از جمله فرقه گنابادیهکلمات کلیدی:


نوشته شده توسط یه محقق 88/6/28:: 4:53 عصر     |     () نظر