سفارش تبلیغ
صبا
شخص دیندار، ... حسادت را رها کرده است .در نتیجه، دوستی پدیدار شده است . [امام صادق علیه السلام]
نقد و بررسی تصوف و صوفیگری
پیوندها
آرشیو یادداشت‌ها


 

فیلم دست بوسی یوسف مردانی نماینده قطب فرقه صوفیه گنابادیه


 

(WMV) دانلود با حجم 4.60 MB


 

(3GP) دانلود با حجم KB 513


 


فیلم دادگاه جواد نوربخش قطب فرقه مونس علیشاهی
(نوربخشیه)


 

(3GP) دانلود با حجم MB 10


 


فیلم پابوسی، سجده به قطب و نحوه قرائت قرآن، توسط قطب فرقه صوفیه گنابادیه


 

(WMV) دانلود با حجم 17 MB 


 

(3GP) دانلود با حجم MB 3.5 

فیلم سلطان حسین تابنده قطب سی و هفتم گنابادیه و شهرام پازوکی
(WMV) دانلود با حجم 3 MB 


 

(3GP) دانلود با حجم KB 478

فیلم سماع صوفیانه

(WMV) دانلود با حجم 5 MB 


 

(3GP) دانلود با حجم MB 1.1 

فیلم قسمتی از سخنرانی یوسف مردانی شیخ فرقه صوفی گنابادی


 

(WMV) دانلود با حجم 11 MB


 

(3GP) دانلود با حجم MB 2 


 

 


 

فیلم سماع فرقه نوربخشیه


 

(3GP) دانلود با حجم 5 MB (لینک اول)


 

(3GP) دانلود با حجم 5 MB (لینک دوم) 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط یه محقق 88/6/29:: 1:44 صبح     |     () نظر